ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
 
ไมยราบยักษ์ Mimosa pigra L.
 
ไมยราบยักษ์ หรือ ไมยราบหลวง หรือจี่ยอบหลวง เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางชื่อสามัญคือ Giant sensitive ชื่อ วิทยาศาสตร์คือ Mimosa pigra L. เป็นพืชดั้งเดิมของอเมริกากลางและทางตอนเหนือแถบประเทศโคลัมเบียและเวเนซูเอล่า ต่อมาได้เกิดการแพร่กระจายลงมายังทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกาและในทวีปเอเชียเช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซียและประเทศไทย     
 
 

 
 
การแพร่ระบาดของไมยราบยักษ์ในประเทศไทย
 
            สำหรับประเทศไทย ได้มีการนำเมล็ดไมยราบยักษ์จากประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาปลูกเป็นพืชคลุมดินในไร่ยาสูบบริเวณอำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2490 ซึ่งไมยราบยักษ์ ที่นำเข้ามาปลูกนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยได้ดี ทำให้มีการเจริญเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ไปตามแหล่งน้ำ และการคมนาคมขนส่ง จากพื้นที่ที่มีการระบาดของไมยราบในภาคเหนือสู่ประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ตอนเหนือของแม่น้ำโขง เข้าไปในประเทศลาว และพม่า ทางตอนใต้ได้เข้าสู่จังหวัด ลำปาง ลำพูน ตาก กำแพงเพชร และกระจายเข้าสู่ทุกภาคของประเทศในปัจจุบัน พบการแพร่ระบาดของไมยราบยักษ์เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
 

 
ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ Acanthoscelides spp.
 

                ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ได้นำด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ เข้ามาเมื่อ ปีพ.ศ. 2526  จำนวน 2 ชนิดคือ Acanthoscelides quadridentatus (Sehaeffer)   และ Acanthoscelides puniceus Johnson Acanthoscelides spp.  มาจากประเทศเม็กซิโก ผ่านประเทศออสเตรเลีย มาทดสอบพืชอาหารและความปลอดภัย และได้มีการปลดปล่อยครั้งแรก เมื่อปี 2527 ในภาคเหนือของประเทศไทย และได้ปลดปล่อยในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของไมยราบยักษ์จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งพบว่าด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ที่นำเข้าสามารถตั้งรกรากและขยายพันธุ์ในธรรมชาติได้ในทุกภาคของประเทศไทย การใช้ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์นับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่กระจายของไมยราบยักษ์ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม และให้ผลในการควบคุมระยะยาว

 

 
การปล่อยด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
 
                 เก็บด้วงโดยใส่ในกล่องพลาสติกใสกล่องละประมาณ 2,000ตัว นำไปปล่อยในจุดที่ต้องการ ทำการปล่อยซ้ำ ทุกๆ 1-3 เดือน
 
การเพาะเลี้ยงด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ Acanthoscelides spp.

 

นำฝักไมยราบยักษ์ที่เจริญเติบโตเต็มที่และฝักเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล มาผึ่งแดด 1 วัน เพื่อลดความชื้น  จากนั้นนำไปใส่ในปี๊ป ขนาด 24 x 24x 34 เซนติเมตร ซึ่งด้านข้างมีกระจกใสมองเห็นได้  เจาะรูฝาปี๊บนำท่อพีวีซีประกอบเข้าด้วยกัน  ปิดปลายท่อด้วยตาข่ายพีวีซี กันด้วงเล็ดลอดออกภายนอก ใส่ด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ลงไป อัตราส่วน 100 ตัวต่อ 1 ปี๊ป ในปี๊ปใส่เกสรผึ้ง ใส่สำลีชุบน้ำในถ้วยเพื่อเป็นอาหารของตัวเต็มวัย
 

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

ตู้ ป.ณ. 9-52 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-942-8252

ภายใต้ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข (ภศส.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                                                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเข